Журналдың редакциялық саясаты

«Наука» – салалық ғылымның өзекті мәселелері бойынша ғылыми мақалалар жариялайтын ғылыми журнал Журналдың редакциялық алқа, рецензенттер мен журнал авторлары ғылыми және жарияланымдық этиканың жоғары стандарттарын сақтауға ұмтылады: журнал редакциясы мен авторларының өзара іс-қимылының ашықтығы, журналға ұсынылған барлық мақалалардың міндетті түрде рецензиясы, жарияланымдарға еркін қол жеткізу.

Журнал ашық қолжетімді басылымы болып табылады: барлық пайдаланушылар еркін және тегін оқи алады, жүктеу, сілтеме жасай алады және жарияланатын материалдарды көшіре алады.

Журнал редакциялық саясаттың келесі негізгі қағидаларына сәйкес шығарылады:

Журналдың редакциясы өз қызметінде кәсібилік, объективтілік, ғылым және бейтараптылық принциптерін басшылыққа алады.

Авторлар, редакциялық алқа мүшелері, журналдың бас редакторы ғылыми жарияланымды дайындауға және ғылыми зерттеу нәтижелерін таратуға байланысты тиісті этикалық міндеттемелер атқарады.

Редакцияның авторлармен өзара іс-қимылы айқындық, әділеттілік, сыпайылық және объективтілік қағидаттарына негізделеді.

Журналдың барлық мазмұны, Жарнамалық және редакциялық басылымдардан басқа журналдың барлық мазмұны міндетті түрде рецензиялаудан өтеді. Қолжазбалар баспаға дайындалуда.

Ақпараттық ашықтық. Журналдың сайтында баспа редакциялық алқа, ғылыми мақалаларды рецензиялау және жариялау туралы ақпарат, басылымның ақпараттық ашықтығына сәйкес өзге де ақпарат ашық түрде жарияланады.

Жарияланымның авторы оны жасауға елеулі дәрежеде қатысқан адам болуы тиіс.

Барлық авторлар жарияланымға келісім беруі тиіс. Авторлық құқық ҚР заңнамалық және нормативтік актілеріне сәйкес сақталады.