Байланыс ақпараты

Байланыс ақпараты

 «М. ДулатоватындағыҚостанайинженерлік-экономикалықуниверситеті» ЖМ Костанайқаласы, Чернышевскийкөшесі 59

тел.: +7(714)2-28-02-58,

факс +7(714)2-28-15-95, 28-01-59,

e-mail: nauka.kineu.kz@mail.ru

Банк деректемелері: «АО Jýsan Bank»

«М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университет» ЖМ Қостанай қаласы, Чернышевский көшесі, 59, КБЕ 17, БСН 960840000146, есеп айырысу шоты KZ05998GTB0000014281, Қостанай қаласы,» Jýsan Bank «АҚ, БИК TSES KZKA, Тел.: +7(714)2-28-02-58, факс + 7 (714)2-28-15-95, 28-01-59, e-mail:nauka.kineu.kz@mail.ru

«ҚР Халық Банкі» АҚ ҚОФ банктік деректемелері»:

«М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университет» ЖМ Қостанай қаласы, Чернышевский к-сі, 59, КБЕ 17, БСН 960840000146, есеп айырысу шоты KZ526010221000038824, Қостанай қ., «ҚР Халық Банкі» АҚ ҚОФ HSBKKZKX, КНП 861, Тел.: +7(714)2-28-02-58, факс +7(714)2-28-15-95, 28-01-59, e-mail: nauka.kineu.kz@mail.ru